ปัญหาและทางแก้


"ผลงานชิ้นเอกของการสร้างสรรค์และศิลปะ"
นั่นเป็นคำอธิบายของ Michelangelo ที่ได้อธิบายถึงเท้าและโครงสร้างภายในของมัน กระดูก 52 ชิ้นข้อต่อ 66 ข้อกล้ามเนื้อ 38 ก้อนและเส้นเอ็นอีก 214 เส้นทั้งหมดนี้สามารถทำงานด้วยกันได้อย่างดี เท้าของเราให้การรองรับเรา มอบความมั่นคงและช่วยให้เราเดิน วิ่งและเคลื่อนไหว ดังนั้นการมีเท้าที่สุขภาพดีจึงเป็นส่วนหนึ่งของการมีสุขภาพดีเช่นกัน