แผลพุพอง


อะไรที่เป็นสาเหตุของแผลพุพอง?

แผลพุพองเกิดขึ้นโดยการเสียดสีอย่างต่อเนื่องของผิวเท้ากับรองเท้าโดยเฉพาะกับรองเท้าใหม่หรือรองเท้าที่แข็ง รูปแบบของกระเป๋าระหว่างผิวและเนื้อเยื่อที่มีน้ำเข้าไปสะสมอยู่ภายในทำให้แผลพุพองขึ้น มันเป็นการปกป้องทางธรรมชาติที่ร่างกายของคุณสร้างขึ้น นั่นก็คือเบาะน้ำที่ใช้ปกป้องแผลและช่วยให้หายเร็วขึ้น

จะป้องกันการเกิดแผลพุพองได้อย่างไร
มีกิจกรรมมากมายที่ก่อให้เกิดแผลพุพอง เช่น การกีฬา อาทิ การวิ่งหรือการใส่รองเท้าใหม่ แผลพุพองมักเกิดขึ้นบ่อย ๆ ที่ส้นเท้า ด้านล่างของเท้าหรือนิ้วเท้าและในแต่ละบริเวณเหล่านี้คุณสามารถเลือกใช้แผ่นเจลปิดแผล ซึ่งช่วยบรรเทาความเจ็บปวดหรือแรงกดของรองเท้าและสร้างอำนาจสูงสุดให้แก่การรักษา

Blister Shield Plasters* ปกป้อง บรรเทาและช่วยรักษาแผลพุพอง